Būk “LITUANICA” dalimi

Bendrasavininkis

Fizinis ar juridinis asmuo, įsigydamas dalių (akcijų), tampa Fondo „Lituanica“ bendrasavininkiu.
Fondo „Lituanica“ dalininkas (bendrasavininkis):
Registruojamas įstaigos finansiniuose dokumentuose ir Lietuvos Valstybiniame Registrų centre
Turi teisę būti renkamas direktoriumi, tarybos nariu, teikti savo pasiūlymus, balsuoti bei dalyvauti Fondo veikloje
Turi teisę vystyti savo projektus su „Lituanica“ prekės ženklu ir gauti Fondo paramą.

Dalininku (bendrasavininkiu) galima tapti parašius prašymą, gavus Fondo pritarimą ir apmokėjus dalis (akcijas).
Vienos dalies (balso) kaina 300 EUR / 370 USD / 270 GBP.
Išleidžiamų VšĮ fondas „Lituanica“ dalių skaičius tiek fiziniam, tiek juridiniam asmeniui neribojamas.

Rėmėjas

Fizinis ar juridinis asmuo, paremdamas pinigine įmoka, paslaugomis, produkcija ar skirdamas 2% nuo pajamų mokesčio, skelbiamas paramos davėju internetiniame puslapyje www.lituanica.eu.lt (jei paramos davėjas to pageidauja).
Fondo „Lituanica“ rėmėjas gali reikšti savo nuomonę, teikti savo pasiūlymus, dalyvauti veikloje.
Fondo „Lituanica“ paramos gavėjo statusas rėmėjui suteikia teisę, būti atleistam nuo mokesčių, rėmėjo valstybės nustatyta tvarka.